တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေပၚ ညွာတာရန္ တပ္မေတာ္အား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံမွ ေမတၱာရပ္ခံ

လက္ရွိကာလသည္ ပင္လံုညီလာခံကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား တက္ႏိုင္သမွ်နည္းပါးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံမွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ဦးစီးခ်ဳပ္ထံ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

 

ယေန႔မနက္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳမူးယစ္ေဆး၀ါးစစ္ေဆးေရးဂိတ္အား အင္အားအလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားေသဆံုးခဲ့မႈရွိခဲ့ၿပီး ဂုတ္တြင္းတံတားအား မိုင္းေထာင္ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသိရသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံမွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ယခုကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာတာ၀န္ရွိေနသျဖင့္ ပင္လံုညီလာခံအားအသက္သြင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သြားရမည့္ ကာလမ်ိဳးမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေပၚ ညွင္သာစြာဆက္ဆံသြားရန္ႏွင့္ အထိအခိုက္အပ်က္အစီး အနည္းဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း တပ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္အသိုင္းအ၀န္းမွ ေျပာဆိုေနမႈမ်ားအေပၚၾကားသိရသည္။

Source – E.T.S TIME ၿမန္မာ

Medialann is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.