ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ

ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သတင္းထုတ္ ျပန္ၿပီ

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တပ္မေတာ္ က ေအာက္ပါအတိုင္း သတင္းထုတ္ျပန္ သည္ ။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕သို႔အထြက္ ျပင္ဦးလြင္တိုးဂိတ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဂုတ္တြင္း ရဲစခန္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕

 

 

သို႔အထြက္ေနာင္ခ်ိဳ တိုးဂိတ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ နယ္ေျမခံ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တခုတို႔အား ယေန႔ နံနက္ ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက လက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ ခဲ့သျဖင့္တပ္မေတာ္သား ၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အျပစ္မဲ့အရပ္သားဝန္ထမ္း ၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကနဦး သတင္းရရွိသည္။

ၿဖစ္စဥ္မွာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္အား အဆိုပါေက်ာင္း၏ အေရွ႕ဘက္ ျပင္ဦးလြင္-လားရိႈး ကားလမ္း၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွ ၁၀၇ မမ ေရွာ့တိုက္ဒံုးသီးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ေအးရွားေဝါလ္တိုးဂိတ္ႏွင့္ အဆိုပါ တိုးဂိတ္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ေဆးေရးဂိတ္တို႔အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁ စီးေပၚမွ အရပ္ဝတ္ ဝတ္ဆင္ထားသူ ၂ ဦးမွ အာရ္ပီဂ်ီျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဂုတ္တြင္းရဲကင္းစခန္း၊ ေက်ာက္မဲသို႔အထြက္ ေနာင္ခ်ိဳတိုးဂိတ္ႏွင့္ နယ္ေျမခံ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္အား ……

နံနက္ ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းတၿပိဳင္တည္း အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ မိမိဘက္မွ ျပန္လည္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားလွ်င္ ျဖစ္ခ်င္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ဂုတ္တြင္းရဲကင္းစခန္း၊ ေနာင္ခ်ိဳတိုးဂိတ္ ႏွင့္ ေအးရွားေဝါလ္ တိုးဂိတ္တို႔အား စစ္ကူမ်ားသြားေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီးဆက္လက္နယ္ေျမ ရွင္းလင္းစဥ္ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ အေရွ႕ဘက္ ျပင္ဦးလြင္-လားရိႈးကားလမ္း၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ေတာင္ကုန္းေပၚမွ ဘတၳရီအိုး၊ ဝါယာႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားသည့္ Type 63 ၁၀၇ မီလီမီတာ အမ်ိဳးအစားဒံုးသီး ၆ လံုး…

 

 

…ေရွာ့တိုက္ဒံုးမ်ား ပစ္ခတ္ရန္ အသင့္ျပဳလုပ္ ထားသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ဘတၳရီအိုး ၁ လံုးတို႔အား ေတြ႕ရွိရသည္။ေနာင္ခ်ိဳမူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ ဂုတ္တြင္းရဲကင္းစခန္းေနရာမ်ားတြင္ မိမိ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး အေသးစိတ္သတင္းမ်ား ရရိွပါက ဆက္လက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရွာက္ေဟာ္ ေက်းရြာ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေခ်ာင္းဆံုေနရာတစ္ဝိုက္ မူးယစ္ေဆးဝါးစုစုေပါင္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၆ ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးရိုက္စက္အပါအဝင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဘိန္းခ်က္စခန္းမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရက္ခံုတိုင္ ေက်းရြာမွ မူးယစ္ေဆးဝါးတန္ဖိုး က်ပ္ ၅ ဘီလီယံခန္႔၊ ခဲယမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအားလည္း ေကာင္း တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းရရိွခဲ့သည့္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရိွျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္း သူမ်ား ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ားျပားၿပီး စစ္ေရးအရ ……

အေရးနိမ့္လာျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ AA ၊ TNLA ၊ MNDAA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ကာ အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရ သည္။တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ႏွင့္ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာပိုဒ္(၇)၌

“ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရားအဆင့္တြင္ လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈလံုၿခံဳ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးတြင္ လည္းေကာင္း၊ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုလည္းေကာင္း ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစရန္အတြက္ တာဝန္ယူရမည္” ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္လာပါက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လိုအပ္သလို တားဆီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ လိုအပ္သည္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး) (ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)

Medialann is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.